Filters in musea

Moleculaire filtratie is een rendabele methode voor beheersing van schadelijke verontreinigende stoffen, waarbij veilige opslag- en zichtbaarheidscondities zijn verzekerd. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, afhankelijk van het type en de concentratie van de verontreinigende stof, het type artefact dat moet worden beschermd en het ontwerp van het ventilatiesysteem.

Moleculaire filtratie kan zowel in units met toegevoegde verse lucht als in units met gerecirculeerde lucht plaatsvinden. Oplossingen voor toepassingen met toegevoegde verse lucht moeten rekening houden met de hoge externe concentraties en de 'one-pass'-werking. Oplossingen voor recirculatietoepassingen moeten rekening houden met lagere omgevingsconcentraties en de 'multi-pass'-werking.

Ongeschikte omgevingscondities kunnen onomkeerbare schade aanrichten aan kwetsbare artefacten. Kritieke punten zijn temperatuur, relatieve vochtigheid, belichting, deeltjesvervuiling (fijn stof), verontreinigende stoffen in de vorm van gas, en ongedierte.

Verontreinigende stoffen in de vorm van gas

Hoewel luchtvervuiling vaak een natuurlijke oorsprong heeft, zoals heetwaterbronnen en vulkanen, kunnen verontreinigende stoffen in de vorm van gas in de omgevingslucht voornamelijk worden toegeschreven aan menselijke activiteit, zoals krachtopwekking en transport. Verontreinigende stoffen in de vorm van gas worden meestal in verband gebracht met een hoge bevolkingsdichtheid, bijvoorbeeld in grote steden.

In termen van schade aan kostbare artefacten, kunnen de verontreinigende stoffen worden onderverdeeld in twee grote categorieën:

1. Stoffen met zure chemische eigenschappen
2. Stoffen met oxiderende chemische eigenschappen

Zuren veroorzaken corrosieschade aan materialen, zoals metalen en marmer. Andere schadegevoelige materialen zijn leer, wol, zijde, papier en fotomateriaal.

De primair oxiderende gassen zijn ozon, salpeterzuur en andere zuurstof-/stikstofsamenstellingen. Deze gassen brengen voornamelijk schade toe aan organisch materiaal en het effect lijkt een beetje op vroegtijdige veroudering. Typische visuele veranderingen als gevolg van oxidatie zijn geelzien, broosheid, vervaging en aantasting van metalen.

Verontreinigende stoffen in de vorm van gas worden aangeduid in termen van concentratie van afzonderlijke chemische stoffen of groepen chemische stoffen.

De oplossing voor verontreinigende stoffen in de vorm van gas

Moleculaire filtratie is een rendabele methode voor beheersing van schadelijke verontreinigende stoffen, waarbij veilige opslag- en zichtbaarheidscondities zijn verzekerd. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, afhankelijk van het type en de concentratie van de verontreinigende stof, het type artefact dat moet worden beschermd en het ontwerp van het ventilatiesysteem.

Moleculaire filtratie kan zowel in units met toegevoegde verse lucht als in units met gerecirculeerde lucht plaatsvinden. Oplossingen voor toepassingen met toegevoegde verse lucht moeten rekening houden met de hoge externe concentraties en de 'one-pass'-werking. Oplossingen voor recirculatietoepassingen moeten rekening houden met lagere omgevingsconcentraties en de 'multi-pass'-werking.

Verontreinigende stoffen in de vorm van deeltjes

Verontreinigende stoffen in de vorm van deeltjes ontstaan uit diverse bronnen, inclusief verbrandingsprocessen (industrie, krachtopwekking, uitstoot van voertuigen, sigarettenrook), autobanden die over de weg schuren, bouwactiviteit en mensen. Deeltjes met zware metalen hebben een schurend effect en kunnen krassen veroorzaken op oppervlakken waarop ze worden afgezet. Kleinere deeltjes kunnen blijven zweven en door de lucht naar de verste hoeken in kamers en vitrines worden verplaatst. Hier leidt afzetting op de oppervlakte tot bevuiling of verkleuring.

Veel deeltjes, vooral de deeltjes die vrijkomen uit verbrandingsprocessen, zijn olie- of roetachtig en hebben zure eigenschappen. Deze deeltjes zijn zeer schadelijk omdat ze blijven kleven en corrosie op veel materialen kunnen veroorzaken.

Deeltjes die vrijkomen bij bouwwerkzaamheden (cement) hebben alkalische en schurende eigenschappen en zijn schadelijk voor artefacten zoals schilderijen en textielvezels.

De oplossing voor vervuiling door deeltjes

Doelmatig behoud bestaat uit de bescherming van artefacten tegen kleine, agressieve deeltjes. Deze deeltjes, die vaak zure eigenschappen hebben, komen vrij bij verbrandingsprocessen en zijn submicroscopisch klein. Moleculaire filters moeten daarom in combinatie met hoogrendements-deeltjesfilters worden gebruikt. Volgens de Europese EN 779:2002-norm moet een eindfasefilter van klasse F9 worden gebruikt. Bovendien moet worden gecontroleerd of het filter een hoog initieel rendement én een hoog rendement tijdens zijn levensduur heeft. Zie het gedeelte over het ontladingsrendement in de EN 779:2002-protocollen. Let er op dat de penetratie van fijne deeltjes bij een F9-filter minder dan de helft is van de penetratie bij een F7-filter.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter